Hjertets kald, Hjertets mod, Hjertets vilje - en levende mulighed ! Vi ved, at hvis det fysiske hjerte ikke pulserer i sin egen rytme, er det et spørgsmål om liv eller død - sådan er det også med hjertet som sjæleligt organ, hvis det ikke pulserer med vores indereste vibration og følelser, så får vi  ikke næring nok til at vokse og leve "ud til huden" og det betyder alt for meget fravær af livfuldhed, glæde, mening og kærlighed til livet. Livet er fantatisk, fortryllende, udforderende og ja også frusterende... men hvis vi siger JA til at lege, vågne og lytte til det, der kalder fra hjertet, møde det der kommer os i møde, så åbner vi hjertet for os selv og det er et kraftfuldt redskab til transformation. Hjertets kald forsøger at vække os til livfuldhed og autencitet og hjertets kald er mange....., så hvad enten det er en længsel efter at finde en partner, afslutte en relation som ikke længere er sand, eller en dybfølt længsel efter at frigøre og udfolde den du er - eller noget helt andet mulighederne er uendelige....

Hjertets kald, Hjertes mod & Hjertets vilje er en invitation til  frigørelse, udfoldelse og troskab med den, vi dybest set er  - ja til at leve vores fulde kraft indefra og ud - I hjertet åbner sjælens og kærlighedens sluser sig, i hjertet kan vi forvandle gamle mønstre og energier, i hjertet mødes himmel og jord. Hjertet rummer en evne til at forvandle det der er såret, forbinde det der er adskildt, føle med det der smerter, manifisterer det der længes efter at leve.  Hjertets kald forsøger altid at få os til at vågne til det, der længes efter frihed og forløsning i vores liv. Hjertets kald er en åbning til dyb transformation, hvis vi vælger at lytte og gå vejen...på trods af, at vi møder modstand og begrænsning undervejs. Hjertes mod ved, at frygt forvandles til mod, når vi går vejen. Hjertets vilje ved, at focus, vedholdenhed og troskab med det der "kalder" er porten til transformation og manifistation. Jeg er her for at støtte dig i at leve på Hjertets vej - frigøre, udfolde og være tro mod den, du dybest set er og støtte dig i at "vokse" igennem det, der begrænser dig på en livfuld og opløftende måde, så du kan leve det, dit hjerte længes efter at udfolde.

Jeg tilbyder individuelle sessioner i Spirituel Integrativ krops & Psykoterapi, Heart & soul reading  og kurser og i Hjertets kald, Hjertets mod, Hjertets vilje & Hjertets vilje Cirklen. Økolandsbyen Hallingelille, Hallingebjergvej 9, 4100 Ringsted
" life is not a problem. To look at it as a problem is to take a wrong step. It is a mystery to be lived, loved, experienced " Osho